fbpx

สมุนไพรแก้มือชา สเปรย์ราฟา แค่ฉีด บรรเทาได้จริง

สมุนไพรแก้มือชา สเปรย์ราฟา แค่ฉีด บรรเทาได้จริง

สมุนไพรแก้มือชา สเปรย์ราฟา – หลายท่านที่ประสบกับปัญหา มือชา เท้าชา มีอาการปวดร่วมด้วย อาการเหล่านี้ เกิดจากการที่คุณใช้กำลังอย่างหนักตรงบริเวณที่มีอาการปวด บวม ชา หรือ การโดนกดทับเป็นเวลานาน ทำให้เลือดไม่หมุนเวียน หรือหมุนเวียนไม่สะดวก หรือ การขาดวิตามินบีซึ่งเป็นตัวช่วยในการซ่อมแซมต่อระบบประสาท สาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่อาการดังกล่าวจะพบโดยมากในผู้สุงอายุ หรือผู้ที่ใช้แรงงานหนัก

สำหรับโรคต่างๆที่จะทำให้เกิดอาการ ชาตาม มือเท้า นั้น อาจจะเกิดจากเป็นโรคดังกล่าวนี้
1. โรครูมาตอยด์
2.โรคเบาหวาน
3.ภาวะขาดไทรอยด์
4. พิษสุราเรื้อรัง
5. ภาวะติดเชื้อ
6. โรคประจำตัวเรื้อรัง

สำหรับวิธีการรักษาหรือเอาชนะอาการชา ตามมือหรือเท้านั้น อาจจะแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบดังนี้

1. การรักษาอาการที่ไม่รุนแรง หรือเป็นอันตรายน้อยเหมาะกับผู้ใช้กำลังหักโหมมากจนเกินไปหรือวัยผู้สูงอายุที่มีอาการ อาจจะทดลองใช้ สมุนไพรแก้มือชา เพื่อบรรเทาอาการ โดยใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

2. การรักษาเมื่ออาการรุนแรงและต่อเนื่อง ควรทำการปรึกษาหมออย่างเร่งด่วนที่สุด เพราะอาการบางอย่างอาจจะต้องใช้ยากินเพื่อบรรเทา รวมถึงถ้ามีอาการหนักอาจจะต้องทำการผ่าตัดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาการคนไข้ที่เป็น

เข้าสู่ระบบ

โทร